Błotniak łąkowy.

Siąg - 105 cm,


- samiec,
- samica.
W Polsce - 600 par.