Krótkoszpon
(Gadożer).

Siąg - 170 cm.W Polsce - 30 par.