Wtorek
28.06.2022
nr 179 (6176 )
ISSN 1734-6827

Wiedza i edukacjaTemat: nowy projekt

Autor: Ryszard  godzina: 15:35
14 kwitnia roześłano kwit : "Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu w terminie 10 dni od dnia ww. udostępnienia projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adresy: bartosz.barczyk@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl "" dostali :1) Polskie Towarzystwo Leśne; 2) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 3) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa; 4) Klub Przyrodników; 5) Liga Ochrony Przyrody; 6) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”; 7) Instytut Analiz Środowiskowych. Na liście nie ma ani PZŁ ani Policji

Autor: 2dwudziestak  godzina: 17:24
@Ryszard To kpina i nieco splunięcie w twarz PZŁ... "Klub przyrodników" , leśncy, jakaś salamandra... Niestety nie można tego poważnie traktować, zważywszy na to, że rozporządzenie ma wiele błędów nad którymi nie raczono się pochylić.

Autor: Wojtek  godzina: 18:00
Ryszard, przeczytaj wszystko (www.lowiecki.plhttps://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361151/katalog/12889107)