PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH K. Ł. "CIETRZEW"
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2000/2001

Lp.

Data

Teren polowania

Obw.

Zwierzyna

do odstrzału

Miejsce zbiórki

w terenie

Prowadzący polowanie

Organizatorzy

Uwagi

1.

04/11/00

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Leśn. Pruska Karczma

Marek Szymborski

J. Zarzycki

P. Zarzycki

Polowanie Św. Huberta 2 kół

2.

11/11/00

Cięgardło

115

jeleń, dzik, lis, zając

Leśnictwo Cięgardło

Franciszek Dobek

R.Zygmański

J. Dawidowski

 

3.

18/11/00

Wymysłowo, od Mirowa

89

jeleń, dzik, lis

Zabudowania H.Tislera

Ireneusz Ożóg

St. Lichoń

A. Nowacki

 

4.

25/11/00

Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik, lis

Leśnictwo Trąbki Wlk.

Jan Gryń

M. Kowalczyk

P. Caboń

 

5.

02/12/00

Stary Bukowiec

115

jeleń, dzik, lis, zając

Domek Bartoszylas

Roman Dobek

Z. Grulkowski

J. Klaman

6.

09/12/00

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Cząstkowo

skrzyżowanie

Janusz Zarzycki

P. Zarzycki

H. Tisler

 

7.

16/12/00

Wymysłowo, od Ełganowa

89

jeleń, dzik, lis

Zabudowania Tomasz Łącki

Piotr Gawlicki

H. Tisler

T. Łącki

8.

23/12/00

Trąbki - Ełganowo

84/89

jeleń, dzik, lis, zając

Parking Trąbki Wlk.

Piotr Gawlicki

J. Zarzycki

J. Kupiec

 Wigilia w GOK Trąbki Wlk.

9.

30/12/00

Demlin -Godziszewo

89

lis, zając

Demlin

Marek Szymborski

J. Kuncewicz

D. Literski

 

10.

06/01/01

Kłodawa las

84

jeleń, dzik, sarna, lis

Zabudowania

Wł. Cabonia

Wł. Caboń

P. Caboń
M.Wojnałowicz

 

11.

06/01/01

Konarzyny - Wygonin

84

jeleń, dzik, lis, zając

Domek

Bartoszylas

Edmund Nieżórawski

P.Lubiński

 

12.

13/01/01

Zagajniki Gołębiewskie

89

jeleń, dzik, sarna, lis

Gołebiewo Średnie SKR

Jan Lewandowski

M.Łukaszewicz

 

13.

14/01/01

Postołowo Wymysłowo
Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Piotr Gawlicki

Zb.Szymborski
A. Nowacki

 Zarząd zadecyduje, który teren

14.

20/01/01

Postołowo Wymysłowo
Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Marek Szymborski

M.Wojnałowicz, D.Literski

 Zarząd zadecyduje, który teren

14a.

20/01/01

Cięgardło, Konarzyny
Bartoszylas, Bukowiec

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek Bartoszylas

Franciszek Dobek

R.Zygmański

 

15.

21/01/01

Bartoszylas

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek

Bartoszylas

Roman Dobek

J. Klaman

 

16.

03/02/01

Mirowo - Demlin

89

Lis

Kamirowo 26, D.Literski

Zbigniew Szymborski

D. Literski

 

17.

10/02/01

Kleszczewo - Kłodawa

84

Lis

Leśnictwo Trąbki

Andrzej Nowacki

A. Szreder

 

18.

17/02/01

Stara Kiszewa

115

Lis

Domek

Bartoszylas

Janusz Klaman

R. Zygmański

 

 


1.      Zbiórka Kolegów przed polowaniem o godz. 8:15, a przed polowaniem hubertowskim o godz. 8:00. Rozpoczęcie wszystkich polowań punktualnie o godz. 8:30, a zakończenie przed zachodem słońca.


2.      Ze względu na sytuację w pozyskaniu zwierzyny oraz warunki pogodowe w łowiskach, możliwe są zmiany w planie polowań. Dlatego należy upewnić się u Łowczego Koła przed polowaniem lub w Internecie pod adresem http://www.webnology.pl/kola/cietrzew/polowanie.html czy nie nastąpiły zmiany w planie polowań.
Oddzielne komunikaty nie bedą rozsyłane.


3.      Opłata ryczałtowa kosztów polowania 15.- zł.


4.      Organizatorzy odpowiedzialni są za przygotowanie i rozliczenie polowania, zorganizowanie naganki oraz przygotowanie posiłku i ogniska w lesie. W przypadku niemożności polowania w danym dniu, należy załatwić zastepstwo innego z kolegów. Zarząd zobowiązuje prowadzacych polowanie do wykluczenia organizatorów, którzy zaniedbali swoich obowiązków. Dodatkowo będą wobec nich stosowane kary statutowe.


Okresy polowań    Strona główna