PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH K. Ł. "CIETRZEW"
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2001/2002

Lp.

Data

Teren polowania

Obw.

Zwierzyna
do odstrzału

Miejsce zbiórki
w terenie

Prowadzący polowanie

Organizatorzy

Ilość nagonki

Uwagi

1.

03/11/01

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Leśn. Pruska Karczma

Marek Szymborski

J. Zarzycki
P. Zarzycki

8 - 10

Polowanie
hubertowskie z KŁ Jeleń

2.

10/11/01

Wymysłowo,
Ełganowo

89

jeleń, dzik, lis

Zabudowania T. Łącki

Piotr Gawlicki

Z. Kowalczyk
T. Łącki

8 - 10

 

3.

17/11/01

Zagajniki Gołębiewskie

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Gołębiewo Średnie

Jan Lewandowski

J. Mielewczyk
M.Łukaszewicz

6 - 8

 

4.

24/11/01

Stara Kiszewa
Bartoszylas

115

jeleń, dzik, lis, zając

Domek Bartoszylas

Roman Dobek

Z. Grulkowski
J. Klaman

10 - 12

 

5.

01/12/01

Leśn. Cięgardło

115

jeleń, dzik, sarna, lis, zając

Leśnictwo Cięgardło

Franciszek Dobek

R. Zygmański
J. Dawidowski

4 - 6

 

6.

01/12/01

Leśn. Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wielkie.

Piotr Gawlicki

Z. Szymborski
A. Szreder

10 - 12

Polowanie dewizowe.

7.

08/12/01

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Cząstkowo
skrzyżowanie

Janusz Zarzycki

M. Wojnałowicz
H. Tisler

8 - 10

 

8.

15/12/01

Wymysłowo, Mirowo

89

jeleń, dzik, lis

Zabudowania H.Tislera

Ireneusz Ożóg

H. Tisler
S. Lichoń

8 - 10

 

9.

22/12/01

Kamirowo Bolesławowo

89

lis, zając

Kamirowo sklep

Marek Szymborski

J. Kuncewicz
D. Literski

12 - 16

Wigilijne

10.

29/12/01

Leśn Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik lis, zając

Leśn. Trąbki
Wielkie

Piotr Gawlicki

C. Jasiukajć
P. Caboń

8 - 10

 

11.

05/01/02

Kłodawa, Kaczki

84

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trabki
Wlk.

J. Kupiec

W. Caboń
P. Caboń

10 - 12

 

12.

05/01/02

Leśn. Cięgardło

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek
Bartoszylas

Roman Dobek

P.Lubiński

4 - 6

 

13.

12/01/02

Postołowo Wymysłowo Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Piotr Gawlicki

A. Nowacki
I. Ożóg

8 - 10

Zarząd zadecyduje, który teren

14.

13/01/02

Postołowo Wymysłowo Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Marek Szymborski

M.Wojnałowicz, A. Szreder

6 - 8

Zarząd zadecyduje, który teren

15.

13/01/02

Cięgardło, Konarzyny Bartoszylas, Bukowiec

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek Bartoszylas

Franciszek Dobek

R. Zygmański

4 - 6

Podłowczy zadecyduje, który teren

16.

19/01/02

Konarzyny
Krąg

115

lis

Domek
Bartoszylas

Edmund Nieżórawski

J. Dawidowski

1 - 2

ciche pędzenia

17.

26/01/02

Mirowo - Demlin

89

lis

Kamirowo 26, D.Literski

Zbigniew Szymborski

D. Literski

1 - 2

ciche pędzenia

18.

02/02/02

Kleszczewo - Kłodawa

84

lis

Leśnictwo Trąbki

Andrzej Nowacki

A. Szreder

1 - 2

ciche pędzenia 

19.

09/02/02

Cały obwód 115

115

lis

Domek
Bartoszylas

Edmund Nieżórawski

R. Zygmański

1 - 2

ciche pędzenia 

20.

09/02/02

Trąbki Wlk.

84

lis

Leśn. Trąbki Wielkie.

Jan Gryń

J. Kupiec

1 - 2

tylko jeśli są jelenie

21.

16/02/02

Postołowo

89

lis

Leśn. Postołowo

Marek Szymborski

P. Zarzycki

1 - 2

tylko jeśli są jelenie

22.

23/02/02

Wymysłowo

89

lis

Zabudowania T. Łącki

Piotr Gawlicki

T. Łącki

1 - 2

tylko jeśli są jelenie

1.      Zbiórka Kolegów przed polowaniem o godz. 8:15, a przed polowaniem hubertowskim o godz. 8:00.

2.      Ze względu na sytuację w pozyskaniu zwierzyny oraz warunki pogodowe w łowiskach, możliwe są zmiany w planie polowań, dlatego należy upewnić się u Łowczego lub na http://www.pzlowiecki.pl/gdansk/cietrzew/polow_01.html czy nie nastąpiła jakaś zmiana. Oddzielne komunikaty nie będą rozsyłane.

3.      Opłata ryczałtowa kosztów polowania wynosi w tym roku 20.- zł.

4.      Organizatorzy odpowiedzialni są za zorganizowanie odpowiedniej ilości naganki i karawanu, przywiezienie na polowanie apteczki i posiłku w porozumieniu ze Skarbnikiem oraz przygotowanie ogniska w lesie i rozliczenie polowania. Ilości naganiaczy, którzy mają być obecni wskazuje wyżej plan polowań. Posiłek i karawan obowiązują tylko na polowaniach do dnia 15 stycznia 2002 r.
Prowadzący polowanie nakładają kary pieniężne na organizatorów, którzy zaniedbali swoich obowiązków.

5.      Polowanie dewizowe w dniu 1/12/2001 organizowane jest dla grupy 5 - 7 myśliwych szwedzkich i nie wszyscy chętni będą mogli w nim uczestniczyć. Zainteresowani uczestnictwem w tym polowaniu proszeni są o kontakt z prowadzącym to polowanie do dnia 10 listopada b.r w celu uzgodnienia możliwości uczestnictwa oraz zadań i czynności powierzanych im dla organizacji i prowadzenia tego polowania (np. udział w nagance).


Okresy polowań    Strona główna