PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH K. Ł. "CIETRZEW"
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2002/2003

Lp.

Data

Teren polowania

Obw.

Zwierzyna
do odstrzału

Miejsce zbiórki
w terenie

Prowadzący polowanie

Organizatorzy

Ilość nagonki

Uwagi

1.

03/11/02
niedziela

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Leśn. Pruska Karczma

Ireneusz Ożóg

J. Zarzycki
P. Zarzycki

8 - 10

Polowanie
hubertowskie z KŁ Jeleń

2.

09/11/02

Leśnictwo
Cięgardło

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśnictwo Cięgardło

Roman Dobek

Z. Grulkowski
G. Wrycza

4 - 6

 

3.

16/11/02

Zagajniki Gołębiewskie

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Gołębiewo Średnie

Jan Lewandowski

M. Wojnałowicz
M.Łukaszewicz

6 - 8

 

4.

23/11/02

Leśn. Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wielkie.

Marek Szymborski

Z. Szymborski
A. Szreder

8 - 10

Polowania z udziałem

5.

24/11/02
niedziela

Wymysłowo

89

jeleń, dzik, sarna, lis

Zabudowania T. Łącki

Piotr Gawlicki

Z. Kowalczyk
T. Łącki

8 - 10

myśliwych zagranicznych.

6.

30/11/02

Bartoszylas, Stara Kiszewa

115

jeleń, dzik, lis, zając

Domek
Bartoszylas

Franciszek Dobek

R. Zygmański
J. Dawidowski

4 - 6

 

7.

07/12/02

Postołowo

89

jeleń, dzik, lis

Cząstkowo
skrzyżowanie

Marek Szymborski

M. Kowalczyk
H. Tisler

8 - 10

 

8.

14/12/02

Wymysłowo

89

jeleń, dzik, lis

Zabudowania H.Tislera

Piotr Gawlicki

H. Tisler
S. Lichoń

8 - 10

 

9.

21/12/02

Godziszewo, Demlin

89

lis, zając

Demlin wieś

Marek Szymborski

J. Zarzycki
D. Literski

12 - 14

Wigilia w Kamirowie

10.

28/12/02

Leśn Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik, lis

Leśn. Trąbki
Wielkie

Piotr Gawlicki

C. Jasiukajć
P. Caboń

8 - 10

 

11.

04/01/03

Kłodawa, Kaczki

84

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trabki
Wlk.

Wł. Caboń

J. Kupiec
P. Caboń

6 - 8

 

12.

04/01/03

Leśn. Cięgardło

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek
Bartoszylas

Roman Dobek

P.Lubiński

4 - 6

 

13.

11/01/03

Postołowo Wymysłowo Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Piotr Gawlicki

A. Nowacki
A. Szreder

8 - 10

Zarząd zadecyduje, który teren

14.

12/01/03
niedziela

Postołowo Wymysłowo Trąbki Wlk.

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis

Leśn. Trąbki Wlk.

Marek Szymborski

C. Jasiukajć
P. Zarzycki

6 - 8

Zarząd zadecyduje, który teren

15.

12/01/03
niedziela

Cięgardło, Konarzyny Bartoszylas, Bukowiec

115

jeleń, dzik, sarna, lis

Domek Bartoszylas

Franciszek Dobek

R. Zygmański

4 - 6

Podłowczy zadecyduje, który teren

16.

18/01/03

Konarzyny
Krąg

115

cielak, lis

Domek
Bartoszylas

Edmund Nieżórawski

J. Dawidowski

1 - 2

17.

25/01/03

Kamirowo - Bolesławowo

89

lis

Kamirowo 26, D.Literski

Zbigniew Szymborski

D. Literski

1 - 2

18.

01/02/03

Kleszczewo - Kłodawa

84

lis

Leśnictwo Trąbki

Andrzej Nowacki

A. Szreder

1 - 2

 

19.

08/02/03

Cały obwód 115

115

lis

Domek
Bartoszylas

Edmund Nieżórawski

R. Zygmański

1 - 2

 

1.      Zbiórka Kolegów przed polowaniem o godz. 8:15, a przed polowaniem hubertowskim w niedzielę 3/11/2002 o godz. 8:00.

2.      Ze względu na sytuację w pozyskaniu zwierzyny oraz warunki pogodowe w łowiskach, możliwe są zmiany w planie polowań, dlatego należy upewnić się u Łowczego lub na http://www.pzlowiecki.pl/gdansk/cietrzew/archiwum/polow_02.html czy nie nastąpiła jakaś zmiana. Oddzielne komunikaty nie będą rozsyłane.

3.      Opłata ryczałtowa kosztów polowania wynosi jak w zeszłym roku 20.- zł.

4.      Organizatorzy odpowiedzialni są za zorganizowanie wskazanej w planie ilości naganki i karawanu, zagwarantowanie na polowaniu kamizelek, apteczki i posiłku oraz przygotowanie ogniska w lesie i rozliczenie polowania. Konieczne zakupy należy dokonać w porozumieniu ze skarbnikiem Koła. Posiłek i karawan obowiązują tylko na polowaniach do dnia 15 stycznia 2003 r.

4.      Organizator może uzgodnić z innym członkiem Koła zastępstwo w swoich obowiązkach. Jeśli tego nie zrobi i będzie nieobecny na polowaniu, to zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 7/10/2002 zostaje zawieszony na pierwsze następne polowanie zbiorowe, na które przyjedzie.
Wobec organizatorów, którzy zaniedbali swoich obowiązków prowadzący polowania zobowiązani zostają do nakładania kar statutowych lub kary wykluczenia z danego polowania.

5.      Planuje się dwa polowania wspólnie z myśliwymi zagranicznymi w dniach 23/11/2002 i 24/11/2002, dla tej samej co w ub. roku grupy 5 - 7 myśliwych szwedzkich, chociaż ich przyjazd zostanie potwierdzony dopiero pod koniec października. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w tych polowaniach obowiązuje zgłoszenie się do kolegi Piotra Gawlickiego, do dnia 12 listopada, tel. w pracy 340 9292. Podczas zgłaszania uzgodnione zostaną z zainteresowanymi zadania i czynności konieczne dla sprawnej organizacji tego polowania (np. udział w nagance, podprowadzanie gości, itp.).


Okresy polowań    Strona główna