PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH K. Ł. "CIETRZEW"
W SEZONIE ŁOWIECKIM 2003/2004


Lp.

Data

Teren polowania

Obw.

Zwierzyna
do odstrzału

Miejsce zbiórki
w terenie

Prowadzący polowanie

Organizatorzy

Ilość nagonki

Uwagi

1.

08/11/03

Wymysłowo
Postołowo

89

jeleń, dzik, sarna, lis Postołowo,
kosciół
Piotr Gawlicki,
Marek Szymborski
Henryk Tisler
Dariusz Literski
Piotr Zarzycki

16 - 20

Polowanie św. Huberta z KŁ Jeleń w 2 grupach
2.

15/11/03

Leśnictwo
Cięgardło

115

jeleń, dzik, sarna, lis Leśnictwo Cięgardło Franciszek Dobek Ryszard Grulkowski
Gerard Wrycza

4 - 6

 
3.

22/11/03

Zagajniki Gołębiewskie

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis Gołębiewo Średnie Jan Lewandowski Andrzej Nowacki
Marek Łukaszewicz

4 - 6

 
4.

29/11/03

Bartoszylas,
Stara Kiszewa

115

jeleń, dzik, lis, zając Domek
Bartoszylas
Roman Dobek Roman Zygmański
Jerzy Dawidowski

4 - 6

 
5.

6/12/03

Trąbki Wielkie Wymysłowo

84/89

jeleń, dzik, sarna, lis Leśnictwo
Trąbki Wielkie
Marek Szymborski Artur Słubik
Andrzej Szreder

8 - 10

Polowanie w Trąbkach Wielkich
6.

7/12/03
niedziela

Wymysłowo,
Trąbki Wielkie

89/84

jeleń, dzik, sarna, lis Zabudowania Henryk Tisler Piotr Gawlicki Zygmunt Kowalczyk
Tomasz Łącki

3 - 5 +myśliwi

Polowanie z gośćmi ze Szwecji
7.

13/12/03

Postołowo

89

jeleń, dzik, sarna, lis Cząstkowo
skrzyżowanie
Ireneusz Ożóg Marek Kowalczyk
Henryk Tisler

8 - 10

 
8.

20/12/03

Małe Trąbki, Kaczki

84

lis, zając Trabki Wlk. parking Piotr Gawlicki Marek Szymborski
Arkadiusz Szturo

12 - 14

Kolacja wigilijna
9.

27/12/03

Kłodawa

84

jeleń, dzik, sarna, lis Zabudowania
Władysław Caboń
Wadysław Caboń Arkadiusz Szturo
Paweł Caboń

4 - 6

 
10.

03/01/04

Trąbki Wielkie

84

jeleń, dzik, sarna, lis Leśnictwo
Trąbki Wielkie
Ireneusz Ożóg Czesław Jasiukajć
Paweł Caboń

8 - 10

 
11.

03/01/04

Stary Bukowiec

115

jeleń, dzik, sarna, lis Domek
Bartoszylas
Roman Dobek Piotr Lubiński

4 - 6

 
12.

10/01/04

Postołowo, Wymysłowo
Trąbki Wielkie

89/84

jeleń, dzik, sarna, lis Leśnictwo
Trąbki Wielkie
Marek Szymborski Artur Słubik
Andrzej Szreder

8 - 10

Zarząd zadecyduje, który teren
13.

11/01/04
niedziela

Postołowo, Wymysłowo
Trąbki Wielkie

89/84

jeleń, dzik, sarna, lis Leśnictwo
Trąbki Wielkie
Piotr Gawlicki Czesław Jasiukajć
Arkadiusz Szturo

6 - 8

Zarząd zadecyduje, który teren
14.

11/01/04
niedziela

Cięgardło, Konarzyny Bartoszylas, Bukowiec

115

jeleń, dzik, sarna, lis Domek Bartoszylas Franciszek Dobek Piotr Lubiński

4 - 6

Podłowczy zadecyduje, który teren
15.

17/01/04

Konarzyny
Krąg

115

cielak, lis Domek Bartoszylas E. Nieżórawski Jerzy Dawidowski  

bez posiłku

16.

24/01/04

Kamirowo - Bolesławowo

89

lis Kamirowo 26, Dariusz Literski Zbigniew Szymborski Dariusz Literski  

bez posiłku

17.

31/01/04

Kleszczewo - Kłodawa - Ełganowo

84

lis Leśnictwo Trąbki Ireneusz Ożóg Andrzej Szreder  

bez posiłku

18.

07/02/04

Cały obwód 89 pola

89

lis Demlin Dariusz Literski Zbyszek Szymborski  

bez posiłku

19.

07/02/04

Cały obwód 115

115

lis Domek Bartoszylas E. Nieżórawski Ryszard Grulkowski  

bez posiłku

20.

14/02/04

Cały obwód 84 pola

84

lis Leśnictwo Trąbki A. Nowacki Andrzej Szreder  

bez posiłku

21.

14/02/04

Cały obwód 115

115

lis Domek Bartoszylas E. Nieżórawski Roman Zygmański  

bez posiłku


Zbiórka Kolegów przed polowaniami o godz. 8:15, a przed polowaniem hubertowskim w sobotę 8/11/2003 o godz. 8:00. Nie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia na polowanie z wyjątkiem polowań z myśliwymi zagranicznymi (patrz pkt.5 niżej), na które zgłoszenie jest obowiązkowe.

Ze względu na sytuację w pozyskaniu zwierzyny oraz warunki pogodowe w łowiskach, możliwe są zmiany w planie polowań, dlatego należy upewnić się u Łowczego lub na http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/archiwum/polow_03.html czy nie nastąpiła jakaś zmiana. Oddzielne komunikaty nie będą rozsyłane.
Opłata ryczałtowa kosztów polowania wynosi jak w poprzednich latach 20.- zł., z tym, że koszty polowania w dniu 15/11/03, 22/11/03 i polowania wigilijnego pokrywane są w całości przez Koło i myśliwi nie płacą nic.

Organizatorzy odpowiedzialni są za zorganizowanie wskazanej w planie ilości naganki i karawanu, zagwarantowanie na polowaniu kamizelek, apteczki i posiłku oraz przygotowanie ogniska w lesie i rozliczenie polowania. Konieczne zakupy należy dokonać w porozumieniu ze skarbnikiem Koła tel 0601614045. Posiłek i karawan obowiązują tylko na polowaniach do dnia 11 stycznia 2004 r. włącznie.

Organizator może uzgodnić z innym członkiem Koła zastępstwo w swoich obowiązkach. Jeśli tego nie zrobi i będzie nieobecny na polowaniu, to zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 7/10/2002 zostaje zawieszony na pierwsze następne polowanie zbiorowe, na które przyjedzie.

Prowadzący polowania zobowiązani zostają do nakładania kar statutowych lub kary wykluczenia z danego polowania wobec organizatorów, którzy zaniedbali swoich obowiązków

Planuje się dwa polowania wspólnie z myśliwymi zagranicznymi w dniach 6/12/2003 i 7/12/2003, dla tej samej co 2 lata temu grupy 5 - 7 myśliwych szwedzkich zaproszonych przez naszego członka Jerry Kilena. Ich przyjazd zostanie potwierdzony dopiero pod koniec października. Obowiązują zgłoszenia na te polowania do kolegi Piotra Gawlickiego, do dnia 28 listopada, tel. w pracy 340 9292. Z uczestników polowania sformowana zostanie nagonka oraz powierzone zostaną im inne zadania i czynności konieczne dla sprawnej organizacji tego polowania.

W przypadku nie przyjechania gości ze Szwecji, odbędzie się tylko polowanie w sobotę 6/12/03, a polowanie niedzielne nie odbędzie się. Organizatorzy polowania w dniu 6/12/03 zobowiązani są do przygotowania w terenie 8-10 naganiaczy, jeżeli w tym dniu nie będzie gości ze Szwecji. Informacja o tym, czy goście przyjadą czy nie o kol. Piotra Gawlickiego.

Okresy polowań    Strona główna