Zadania do wykonania przez grupy gospodarcze w roku 2004

Grupa I - obw. 84

 1. Ireneusz Ożóg – kier. grupy

                                          tel. 558 0710

 1. Paweł Caboń
 2. Władysław Caboń
 3. Marek Łagowski
 4. Andrzej Nowacki
 5. Andrzej Szreder
 6. Arkadiusz Szturo
 7. Janusz Zarzycki

 

Nadzór ze strony Zarządu:

Jan Gryń

Zadania do wykonania:

 

 1. Zrobienie inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich urządzeń łowieckich obw.84 i naniesienie na nie numerów porządkowych
 2. Przegląd, naprawy i odbudowa wszystkich urządzeń łowieckich w obw. 84
 3. Czyszczenie i konserwacja paśników w lesie Trąbki Wielkie i Kłodawa
 4. Budowa ambony w rej. VII obw. 84 (łąki od strony Migefangu)
 5. Udział w pracach na poletku zaporowym

Grupa II - obw. 89 Wymysłowo

 1. Dariusz Literski - kier.grupy

                                      tel. 588 0971

 1. Krystian Konkol
 2. Jerry Kilen
 3. Stanisław Lichoń
 4. Tomasz Łącki
 5. Artur Słubik
 6. Zbigniew Szymborski
 7. Dariusz Matych
 8. Piotr Gawlicki jr

 

Nadzór ze strony Zarządu:

Piotr Gawlicki

Zadania do wykonania:

 

 1. Zrobienie inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich urządzeń łowieckich obw.89 i naniesienie na nie numerów porządkowych
 2. Przegląd, naprawy i odbudowa wszystkich urządzeń łowieckich
 3. Czyszczenie i konserwacja paśników w lesie Wymysłowa i Demlina
 4. Budowa ambony w rej. VII Wymysłowa (zach. strona bagna w Kamierowskich Piecach.

Uwaga: Tomasz Łącki prowadzi dokarmianie w północnej stronie Wymysłowa.

Grupa III - obw. 89 Postołowo

 1. Zygmunt Kowalczyk - kier.grupy

                                      tel. 558 0458

 1. Czesław Jasiukajć
 2. Marek Kowalczyk
 3. Janusz Kuncewicz
 4. Marek Łukasiewicz
 5. Henryk Tisler
 6. Mirosław Wojnałowicz
 7. Piotr Zarzycki
 8. Adam Maleszyk

 

Nadzór ze strony Zarządu:

Marek Szymborski

Zadania do wykonania:

 

 1. Zrobienie inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich urządzeń łowieckich obw.89 Wymysłowo i naniesienie na nie numerów porządkowych
 2. Przegląd, naprawy i odbudowa wszystkich urządzeń łowieckich
 3. Czyszczenie i konserwacja paśników w lesie Postołowa.
 4. Przeniesienie magazynu na półn. stronę łaki.
 5. Udział w pracach na poletku.

Uwaga: Henryk Tisler prowadzi dokarmianie w południowej stronie Wymysłowa, a Piotr Zarzycki w Postołowie.

Grupa IV - obw. 115

 1. Edmund Nieżórawski - kier. grupy

                                     tel. 686 6592

 1. Roman Dobek
 2. Jerzy Dawidowski
 3. Ryszard Grulkowski
 4. Piotr Lubiński
 5. Marian Poborca
 6. Gerard Wrycza
 7. Romuald Zygmański

Nadzór ze strony Zarządu:

Franciszek Dobek

Zadania do wykonania:

 

 1. Zrobienie inwentaryzacji stanu technicznego wszystkich urządzeń łowieckich obw.84 i naniesienie na nie numerów porządkowych
 2. Przegląd, naprawy i odbudowa wszystkich urządzeń łowieckich
 3. Czyszczenie i konserwacja paśników.
 4. Udział w pracach na poletku zaporowym
 5. Budowa nowego urządzenia łowieckiego w/g wskazania podłowczego

Plan pracy można również wydrukować wraz z formularzem protokółu z wykonania pracy w danym dniu.


Obwód
nr 84
Obwód
nr 89
Obwód
nr 115
Strona główna