PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH K. Ł. "CIETRZEW"
W SEZONIE ŁOWIECKIM 1998/1999


Lp Data polowania Teren polowania Obw Zwierzyna do odstrzału Miejsce zbiórki Prowadzący polowanie Organizator polowania Uwagi
1. 07/11/98 Trąbki Wielkie;
polowanie leśne
84 Jeleń, dzik, lis, zając Leśnictwo Trąbki Wielkie Piotr Gawlicki M .Kowalczyk Paweł Caboń Polowanie hubertowskie
2. 14/11/98 Postołowo;
polowanie leśne
89 Jeleń, dzik, lis, zając Cząstkowo skrzyżowanie Marek Szymborski D. Literski Z. Szymborski  
3. 21/11/98 Wymysłowo;
polowanie leśne
89 Jeleń, dzik, lis, zając Zabudowania Henryka Tislera Piotr Gawlicki Henryk Tisler Piotr Zarzycki  
4. 28/11/98 Gołębiewo - Mirowo; polowanie polne 89 Zając, lis Gołębiewo Średnie SKR Piotr Gawlicki S. Lichoń J. Zarzycki  
5. 05/12/98 St. Kiszewa - Foshuta; polowanie polne 115 Zając, lis Domek myśliwski Roman Dobek Janusz Klaman R. Grulkowski  
6. 12/12/98 Demlin-Godziszewo; polowanie polne 89 Zając, lis Demlin mleczarnia Marek Szymborski D. Literski Z. Szymborski  
7. 19/12/98 Trąbki Wielkie;
polowanie leśne
84 Jeleń, dzik, lis, zając Leśnictwo Trąbki Wielkie Piotr Gawlicki D.Orłowski J. Zarzycki Polowanie wigilijne 3 Kół Łowieckich
8. 27/12/98 Trąbki Wielkie - Małe;
polowanie polne
84 Zając, lis Parking Trąbki Wielkie Piotr Gawlicki D.Orłowski J. Zarzycki  
9. 02/01/99 Postołowo - Wymysłowo; polowanie leśne 89 Jeleń, dzik, lis, zając Cząstkowo skrzyżowanie Marek Szymborski D.Literski Z.Szymborski  
10. 09/01/99 Bartoszylas - Bukowiec; polowanie polno - leśne 115 Jeleń, dzik, lis, zając Domek myśliwski Franciszek Dobek P.Lubiński J.Dawidowski  
11. 16/01/99 Wymysłowo - Kamirowo; polowanie polno - leśne 89 Jeleń, dzik, lis, zając Zabudowania Henryka Tislera Piotr Gawlicki Henryk Tisler Piotr Zarzycki  


U W A G I :
  1. Zbiórka Kolegów przed polowaniem o godz. 8:15, a rozpoczęcie wszystkich polowań punktualnie o godz. 8:30.


  2. Polowania hubertowskie oraz wigilijne mają specjalną oprawę i kończą się uroczystym posiłkiem w "Gawrze" Leśnictwa Trąbki.


  3. Na wszystkich polowaniach przewiduje się przerwę na gorący posiłek lub ognisko.


  4. Zarząd może zamienić w/w tereny polowania nawet w momencie zbiórki, jeżeli warunki pogodowe sugerować będą przejście z lasu na pole lub odwrotnie.


  5. Zgłoszenia na polowanie przyjmuje Łowczy, u którego można uzyskać informuje o ewentualnych zmianach w planie polowań.


  6. Zarząd może włączyć sarny do zwierzyny przewidzianej do odstrzału, w zależności od podjętych ustaleń i sytuacji w wykonaniu planu pozyskania.

  Strona główna