Rok łowiecki 2001/2002

W roku 2001/02 członkami Koła byli: :

 
 1. Piotr Gawlicki, prezes
 2. Jan Gryń, łowczy
 3. Marek Szymborski, skarbnik
 4. Jerzy Makowski, sekretarz
 5. Roman Łącki, przew. kom. rew.
 6. Waldemar Mazur, czł. kom. rew.
 7. Władysław Caboń, czł. kom. rew.
 8. Ireneusz Ożóg, czł. kom. rew.
 9. Gerard Wrycza-Rekowski, kom. rew.
 10. Paweł Caboń
 11. Hieronim Chodkowski
 12. Franciszek Dobek
 13. Roman Dobek
 14. Jerzy Dawidowski
 15. Ryszard Grulkowski
 1. Czesław Jasiukajć
 2. Jan Każyszka
 3. Jerry Kilen, od 1/10/01
 4. Janusz Klamann, do 02/11/01
 5. Marek Kowalczyk
 6. Zygmunt Kowalczyk od 1/08/01
 7. Janusz Kuncewicz
 8. Jan Kupiec
 9. Tomasz Łącki
 10. Jan Lewandowski
 11. Dariusz Literski
 12. Piotr Lubiński
 13. Marek Lukaszewicz
 14. Stanisław Lichoń
 15. Józef Mielewczyk, do 31/12/01
 1. Edmund Nieżórawski
 2. Andrzej Nowacki
 3. Stanisław Orzechowski
 4. Marian Poborca
 5. Kazimierz Rutkowski
 6. Józef Stachowski
 7. Andrzej Szreder
 8. Zbigniew Szymborski
 9. Henryk Tisler
 10. Józef Usewicz
 11. Mirosław Wojnałowicz
 12. Janusz Zarzycki
 13. Piotr Zarzycki
 14. Romuald Zygmański
Na Walnym Zgromadzeniu 12 maja 2001 r. zakończyła się kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Podczas tego Zgromadzenia dokonano nowych wyborów, w wyniku których wybrano Zarząd w takim samym składzie jak w poprzedniej Kadencji. Wybrano również tego Samego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Romana Łąckiego oraz człoka Komisji kol. Waldemara Mazura. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali koledzy Władysław Caboń, Ireneusz Ożóg i Gerard Wrycza-Rekowski. Protokół zawiązania się Koła.

Strona główna Kronika Koła