08/12/2001
Pokot po polowaniu. Od lewej Tomasz Wylot, Jan Malinowski, Piotr Gawlicki, Zygmunt Kowalczyk, Dariusz Literski, Roman Łącki, Tomasz Łącki, Marek Szymborski, Hieronim Chodkowski i Janusz Zarzycki.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Pierwsze zdjęcie
Kronika tego polowania
Cała kronika Koła
Strona główna