03/11/2002

Polowanie hubertowskie z KŁ Jeleń w Leśnictwie Pruska Karczma


Obecni na polowaniu:

Pokot:
25 członków KŁ Cietrzew 20 członków KŁ Jeleń
  • dzik x 1, Zygmunt Kowalczyk
  • dzik x 1, Edmund Nieżórawski
  • dzik x 1, Roman Dobek
  • dzik x 1, Czesław Jasiukajć
  • lis    x 1, Błażej Konkol

Na polowanie hubertowskie w dniu dzisiejszym, organizowanym wspólnie przez KŁ Cietrzew i KŁ Jeleń z Gdańska przybyło 45 myśliwych z obu kół, których przywitał gospodarz tego polowania, prezes KŁ Jeleń. Podczas odprawy ślubowanie złożyło dwóch nowych członków KŁ Jeleń, w tym Błażej Konkol, wybrany w pierwszej turze wyborów samorządowych wójt gminy Trąbki Wielki. Historię życia św. Huberta opowiedział zgromadzonym prezes KŁ Cietrzew. Myśliwi zostali podzieleni na dwie grupy i polowali w sąsiadujących ze sobą obwodach obu kół. W pokocie po polowaniu leżały 4 dziki i 1 lis. Po polowaniu organizowanym już tradycyjnie od 6 lat, była grochówka i golonki z wody, piwa do woli i dobra koleżeńska atmosfera spotkania myśliwych z tych dwóch kół.Odprawa przed polowaniem prowadzona przez prezesa KŁ Jeleń Jana Malinowskiego, na tle członków KŁ Cietrzew.

Odprawa przed polowaniem prowadzona przez prezesa KŁ Jeleń Jana Malinowskiego, na tle członków KŁ Jeleń.

Ślubowanie składają nowi członkowie KŁ Jeleń, wprowadzani do koła przez skarbnika i łowczego.

Na zakończenie polowania pokot prowadzony przez prowadzšcych dwie grupy; Marka Szymborskiego i Jana Malinowskiego.

Prowadzšcy polowanie w grupie na terenie obwodu KŁ Jeleń Jan Malinowski gratuluje królowi tej grupy Błazejowi Konkolowi.

Jan Malinowski gratuluje królom z grupy polującej na terenie KŁ Cietrzew, Romanowi Dobkowi, Edmundowi Nieżórawskeim i Zygmuntowi Kowalczykowi.

Członkowie KŁ Jeleń, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z lisem strzelonym przez nowego członka koła Błażeja Konkola.

Przy dziku strzelonym przez Zygmunta Kowalczyka zrobili sobie fotkę oboje bracia: Zygmunt i Marek.

Strona główna Kronika 2002/2003