07/12/2002
Gorące kiełbaski z ogniska Marek Szymborski jako prowadzący pożywi się ostatni. Taki jest los i takie są obowiązki prowadzącego polowanie, wpierw trzeba zadbać o wszystkich innych.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Następne zdjęcie
Kronika tego polowania
Cała kronika Koła
Strona główna