Maj 2003

Walne Zgromadzenie KŁ Cietrzew w Gdańsku


Walne Zgromadzenie Koła odbyło sie w dniu 10 maja 2003 r. w domku myśliwskim w Bartoszymlesie. Na zebranie przybyło 32 z 44 członków Koła i o godz.9:30 rozpoczęto obrady. Przed rozpoczęciem posiedzenia prezes koła odczytał wyniki najwyższe pozyskania w roku 2002/2003 podając, że trzecie mniejsce zdobył kol. Czesław Jasiukajć, drugie Janusz Zarzycki, a trzecie Marek Szymborski. W/w osoby otrzymały od koła pamiątkowe tabliczki z grawerunkiem.

Porządek posiedzenia zaproponowany przez zarząd został uzupełniony o powołanie komisji uchwał i wniosków. Nie okazał sie do dobry pomysł, bo komisja obraziła się na WZ, po odrzuceniu jej wniosku, aby do rozpatrzenie zaproponowanych przez zarząd uchwała powołać specjalną komisję, która miałaby złożyć sprawozdanie na następnym zgromadzeniu za rok. Sprawozdanie zarządu odczytał prezes Piotr Gawlicki, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej przewodniczący Roman Łącki. Po krótkiej dyskusji oba sprawozdania zostały przyjęte. W dalszym ciągu WZ przystąpiono do dyskusji i głosowania przygotowanych przez zarząd uchwał o wydawaniu odstrzałów i wykonywania polowań indywidualnych oraz sprzedaży tusz. Następnie zaś przeprowadzono dyskusję i głosowanie zmian do statutu Koła. Dokumenty te zostały przyjęte.


Sala WZ

Sala WZ

Sala WZ

Dekoracja króli sezonu


Dekoracja króli sezonu

Dekoracja króli sezonu

Prezydium zgromadzenia

Sprawozdanie KR


Sekretarz i przewodniczący WZ
Strona główna Kronika 2003/2004