08/05/2004

Walne Zgromadzenie Członków Koła


Obecni wg listy obecności:

Pokot:
 1. Piotr Gawlicki, prezes, Przewodniczący WZ
 2. Jerzy Makowski,sekretarz, Sekretarz WZ
 3. Władysław Caboń
 4. Hieronim Chodkowski
 5. Paweł Caboń
 6. Franciszek Dobek
 7. Roman Dobek
 8. Jan Gryń
 9. Tomasz Łącki
 1. Krystian Konkol
 2. Marek Kowalczyk
 3. Zygmunt Kowalczyk
 4. Janusz Kuncewicz
 5. Jan Kupiec
 6. Jan Lewandowski
 7. Stanisław Lichoń
 8. Marek Łukaszewicz
 9. Edmund Nieżórawski
 1. Andrzej Nowacki
 2. Artur Słubik
 3. Józef Stachowski
 4. Arkadiusz Szturo
 5. Marek Szymborski,
 6. Zbigniew Szymborski
 7. Gerard Wrycza
 8. Romuald Zygmański

Sala obrad WZ.

Sala obrad WZ.

Sala obrad WZ.

Vice-król sezonu 2003/04 Roman Dobek.


Vice-król sezonu 2003/04 Jan Gryń.

Król sezonu 2003/04 Ireneusz Ozóg.

Sala obrad WZ.

Król z łowczym i prezesam.

 

Król z łowczym i prezesam.

Vice-kól z prezesam.

Vice-kól z prezesam.

 


Strona główna Kronika 2001/2002