02/01/2005

Polowanie w Postołowie, obw. 89.


Obecni na polowaniu:

Pokot:
 1. Marek Szymborski, skarbnik, prowadzący
 2. Piotr Gawlicki, prezes
 3. Edward Wójcik, gość z KŁ Diana
 4. Paweł Caboń
 5. Władysław Caboń
 6. Roman Dobek
 7. Krystian Konkol
 8. Zygmunt Kowalczyk
 9. Dariusz Literski
 1. Marek Łagowski
 2. Edmund Nieżórawski
 3. Andrzej Nowacki
 4. Ireneusz Ożóg
 5. Józef Stachowski
 6. Zbigniew Szymborski
 7. Arkadiusz Szturo
 8. Andrzej Szreder
 9. Romuald Zygmański
 • lis x 1, Marek Szymborski
Prowadzący rozpoczął polowanie zbiórką i zapowiedział 3-4 mioty po lewej stronie lasu w Postołowie. Pogoda dzisiaj była brzydka i deszczowa, zupełnie nie przypominająca zimowej. Pierwsze trzy mioty nie przyniosły nawet jednego strzału. Prowadzący zarządził powrót do samochodów i wszyscy przejechali na poletko koła, zeby opolować mioty pod Pawłowem. Zaraz w pierszym miocie strzalał Arek Szturo do lisa, ale bez powodzenia. Następne dwa mioty były puste, ale w trzecim od końca miocie Marek Szymborski strzelił lisa. W następnym miocie był byk, strzelany w warunkach idealnych, na 25 m, przez Romualda Zygmańskiego. Niestety strzelac zawiódł, a przeszedł przez linię między dwoma nie selekcjonerami i zdrowy uszedł. Na pokocie prowadzący spróbował swoich sił z jego otrąbieniem, co uwiecznione zostało na filmie video.

Zbiórka

Zbiórka

Pierwszy pudlarz

Między miotami.


Między miotami

Posiłek

Posiłek

Posiłek


Jest król ...

.... i pudlarz.

Przed pokotem

Król polowaniaKról pudlarzy

Podpisy na medalu

Pamiątkowe zdjęcie

Film video

Strona główna Kronika 2004/2005