13/05/2006

Walne Zgromadzenie członków Koła

 

W zajeździe w Demlinie odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła łowieckiego Cietrzew w Gdańsku podsumowujące rok 2005. Zgromadzenie otworzył prezes koła kol. Lewandowski, proponując na prowadzącego obrady kol. Piotra Gawlickiego, którego obecni w głosowaniu wybrali.

Po przedstawieniu sprawozdania zarządu, odczytujący je prezes koła kol. Jan Lewandowski złożył oświadczenie, w którym zrezygnował z tej funkcji. Po odczytaniu sprawozdania komisji rewizyjnej i dyskusji, a przed głosowaniem absolutorium, z funkcji w zarządzie zrezygnowali koledzy: Franciszek Dobek, podłowczy i Gerard Wrycza, sekretarz. Ponieważ miesiąc wcześniej rezygnację złożył łowczy kol. Jan Gryń, w zarządzie pozostał tylko skarbnik kol. Artur Słubik.

Głosowanie absolutorium, w sposób tajny, odbyło się imiennie na każdego z członków zarządu. Absolutorium otrzymali wszyscy członkowie, którzy zrezygnowali z funkcji zarządzie, a nie uzyskał go skarbnik, który po głosowaniu absolutorium również złożył rezygnację.

Przeprowadzono wybory nowego zarządu, głosując wpierw funkcję prezesa, na którą wybrano kol. Piotra Gawlickiego. Zgodnie z zapisami nowego statutu nowywybrany prezes zaproponował do zarządu pięciu kolegów, w tym kol. Lewandowskiego i Dobka, z poprzedniego zarządu. Kol. Lewandowski podziękował, ale na kandydowanie do zarządu nie wyraził zgody. Walne Zgromadzenie zagłosowało na pozostałych wskazanych przez prezesa kandydatów jako członków zarządu, którszy wyrazili zgodę na kandydowanie i otrzymali następnie poparcie w głosowaniu tajnym. Zarząd ukonstytuował się, powierzając wybranym członkom zarządu funkcje, następująco: 1. Łowczy, kol. Marek Szymborski 2. Podłowczy, kol. Franciszek Dobek 3. Skarbnik, kol. Jerzy Makowski 4. Sekretarz, kol. Ireneusz Ożóg.

W związku z wyborem zarządu, rezygnacją kol. Pawła Cabonia i statutowym zakazem pełnienia funkcji w KR przez kol. Romana Dobka, nastapiły wybory uzupełniające na członków komisji rewizyjnej. Do kol. Zygmunta Kowalczyka dokooptowano kolegów: Jana Lewandowskiego, Edmunda Nieżórawskiego, Krystiana Konkola i Mirosława Wojnałowicza. Komisj ukonstytuowała się w ten sposób, że jej przewodniczącym został kol. Jan Lewandowski, a jego zastępcą kol. Edmund Nieżórawski.

W ostatniej części posiedzenia WZ przyjęło zestaw uchwał formułujących działanie koła, po czym Walne Zgromadzenie zostało zakończone.Przed zebraniem.

Przed zebraniem.

Przed zebraniem.

Jan Lewandowski - prezes.


Zebranie prowadzi Piotr Gawlicki

Zarząd i prowadzący obrady.

Odczytanie protokółu z poprzedniego WZ.

Odczytanie protokółu z poprzedniego WZ.


Sala obrad.

Sala obrad.

Sala obrad.

Sala obrad.


Sala obrad.

Sprawozdanie zarządu.

Sprawozdanie zarządu.

Sprawozdanie zarządu.


Sprawozdanie zarządu.

Rezygnacja prezesa.

Sprawozdanie KR.

Przerwa.


Przerwa.

Król polowań w tym roku.

Król polowań w tym roku.

Król polowań w tym roku.


Król polowań w tym roku.

I Vice-Król polowań.

I Vice-Król polowań.

II Vice-Król polowań.


II Vice-Król polowań.

Królowie polowań.

Królowie polowań.

Nagroda dla króla.


Nagroda dla króla.

Nagroda dla króla.

Komisja skrutacyjna.

Po głosowaniu absolutorium.


Przed wyborami zarządu.

Oczekiwanie na wynik wyborów.

WZ trwa nadal.

WZ trwa nadal.


WZ trwa nadal.

Nowy prezes i skarbnik.

WZ trwa nadal.

Nowy zarząd Koła.

   

Nowy zarząd Koła.

Nowy zarząd Koła.

 

 


Strona główna Kronika 2006/2007