20/05/2006

Prace gospodarcze

 

Grupa lasu w Wymysłowie pracowała dzisiaj przy uprzątnięciu paśników oraz przy naprawie urządzeń łowiech. Obecni byli koledzy: 1. Dariusz Literski z synem
2. Zbyszek Szymboraski
3. Krystian Konkol

Za zdjęciach prace przy paśniku (miot środkowy przy bukach) oraz ambonie w rej.3.
Kierownik grupy z synem.

Czyszczenie wokół paśnika.

Czyszczenie wokół paśnika.

Paśnik po wyczyszczeniu.


Naprawiamy szczebelki

Prace przy ambonie

Prace przy ambonie

Prace przy ambonie


Kierownik po pracy


Strona główna Kronika 2006/2007