03/06/2006
Wszyscy polujący i nie polujący na pamiątkowym zdjęciu z tego polowania.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Następne zdjęcie
Całe polowanie na kaczki
Cała kronika Koła
Strona główna