20/06/2009

Posiedzenie zarządu w Kamirowie

 

Naprawiając błąd, że nie przywiózł na Walne Zgromadzenie pamiątkowych plakietek króla i vice królów ubiegłego sezonu, Łowczy koła Marek Szymborski wręczył te plakietki podczas posiedzenia zarządu koła w Kamirowie.

Królem sezonu 2008/09 został Darek Literski, który w roku strzelił:
1 byka, 2 łanie, 3 rogacze, 5 kóz, 1 koźle, 15 dzików i 1 lisa

I vice królem sezonu 2008/09 został Ireneusz Ożóg który w roku strzelił:
1 byka, 3 łanie, 4 rogacze, 2 kozy i 11 dzików

II vice królem sezonu 2008/09 został Piotr Gawlicki który w roku strzelił:
1 łanię, 3 rogacze, 2 kozy, 1 koźle, 13 dzików, 3 lisy i 1 jenota.

       
       
       

Strona główna Kronika 2009/2010