06/12/2010

Edukacja przyrodnicza dzieci szkolnych


Zaangażowani w spotkanie z dziećmi myśliwi:  1. Paweł Caboń
  2. Jan Lewandowski
  3. Arek Szturo

  1. Marcin Neumuller, leśniczy w Trąbkach Wielkich

KŁ Cietrzew współpracuje ze szkołami w obwodach "od zawsze". Współpraca ze szkołą w Kaliskach (obw. 115) ma już wieloletnią historię. Podobnie szkoła w Trąbkach Wielkich (obw. 84) w której odbywały się spotkania myśliwych z młodzieżą.

W tym roku koło zaprosiło do lasu dzieci klas 0 -3 z tej szkoły, żeby pokazać jak dba się o zwierzęta i pomaga im przetrwać zimę. Wycieczka była liczna, bo uczestniczyło w niej prawie 150 dzieci. Była wizyta przy paśnikach, pogadanka o zwierzętach, które mieszkają w lesie, wspólne przygotowanie karmy dla zwierzyny, a na koniec gorące kiełbaski z rusztu w środku lasu. Widać na zdjęciach, że była to wspaniała zabawa dla dzieciaków, a wizyta w lesie wiele je nauczyła.

Szczególne podziękowania należą sie w/w kolegom, którzy poświęcili swój prywatny czas dla dzieci i na własny koszt przyjechali do lasu. Między innymi dzięki takim spotkaniom już z kolejnym pokoleniem mieszkańców w obwodach, współpraca koła z mieszkańcami gminy układa się wzorowo.

       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2010/2011