02/04/2011

Prace gospodarcze obw.84 i obw.89

 

Grupa Postołowa zbudowała dzisiaj ambonę w rej.5 Postołowa.       
       
 
       

Strona główna Kronika 2011/2012