16/04/2011

Prace gospodarcze obw.89

 

Grupa Postołowa zbudowała dzisiaj ambonę w rej.3 Postołowa.       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2011/2012