30/04/2011

Prace gospodarcze obw.84

 

Pracowały dzisiaj grupa Postołowa i grupa Tr±bek Wielkich. Ta pierwsza budowała zwyżkę w rej. 10 Tr±bek Wielkich, niedaleko Granicznej Wsi, a ta druga kończyła zwyżkę przy olchach w rej.5 Tr±bek Wielkich i czy¶ciła magazyny po zimie.       
       
       
       

Strona główna Kronika 2011/2012