18/06/2011

Remont ambony w rej.3 Postołowa

 
Bardzo stara ambona od strony Bożego Pola wymagała wzmocnienia i wymiany drabiny. Za wykonanie tej pracy zabrał się sekretarz zarządu Irek Ożóg wspomagany przez Mariusza Dobkiem i stażystów: Krzysztofa Sulimę, Marka Stillera i Krzysztofa Szewczyka. Ambona postoi teraz jeszcze kilka lat.

       
       

Strona główna Kronika 2011/2012