13/04/2013

Prace gospodarcze obw. 155 Tr±bki Wlk.


Obecni w tej grupie:

  1. Andrzej Dończyk
  2. Zenek Dy¶
  3. Agata Murawska
  4. Marcin Neumuller
  5. Ireneusz Ożóg
  1. Marek Stiller
  2. Krzysztof Szewczyk
  3. Andrzej Szreder
  4. Arek Szturo
  5. Emil Żachowski

Grupa pod kierunkiem Arka Szturo zbudowała now± ambonę w rej.10 Tr±bki Wielekie.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Strona główna Kronika 2013/2014