13/04/2013

Prace gospodarcze obw. 167 Wymysłowo


Obecni w tej grupie:

  1. Kazimierz Dułak
  2. Piotr Gawlicki
  3. Andrzej Kistowski
  4. Stanisław Lichoń
  5. Darek Literski
  1. Andrzej Nowacki
  2. Marek Szymborski
  3. Zbyszek Szymborski
  4. Heniek Tisler

Grupa pod kierunkiem Darka Literskiego budowała nową ambonę w rej.9 Wymysłowa.

       
       
       

Strona główna Kronika 2013/2014