26/10/2013

Polowania zbiorowe na łanie oraz dziki w kukurydzy w obwodach 155/167


Obecni na polowaniu:

Pokot:
  1. Piotr Gawlicki, prezes, prowadzący
  2. Włodek Machczyński, przew. KR
  3. Witold Żagiell
  4. Kazik Dułak
  1. Marek Łagowski
  2. Agata Murawska
  3. Andrzej Szreder
  4. Zbyszek Szymborski

  • łania x 1,  Piotr Gawlicki, król
Polowanie rozpoczęto, tak jak w ub. tygodniu, od bagna w lesie lewej strony lasu Postołowa. Zaraz po ruszeniu naganki wyszła łania i trzy byki, prosto na stanowisko prezesa. Celny strzał położył łanię, a byki poszły na pola w kierunku pola golfowego.

Następne mioty były równeiż powtórzeniem tych sprzed tygodnia, ale jeleni i dzików nie spotkano. Zdążono przepędzić dodatkowo jeden miot w Wymysłowie, ale bez rezultatów.

Dzisiejsze polowanie kończy cykl czterech polowań na łanie i dziki w kukurydzy. Strzelono sumarycznie dwie łanie i trzy dziki, a w polowaniach tych wzięło udział 48 polujących myśliwych, ze średnim pokotem 1,25 szt. zwierzyny grubej na pokocie każdego polowania. Przez trzy lata, od kiedy koło zaczęło organizować takie polowania w miesiącu październiku, strzelono na nich 8 łań.


Strona główna Kronika 2013/2014