29/03/2014

Prace w obw. 155 i 167 - topinambur

 
Pierwsze wspólne prace w nowym sezonie 2014/2015 na obw. 155 i 167 polegały przede wszystkim na zebraniu topinamburu z pola koła w Trąbkach Wielkich przy leśnictwie i wysadzeniu go w rej. 6 Wymysłowa. Zbierały wszystkie grupy obu obwodów, a wysadzała grupa Wymysłowa. Pozostałe grupy po zbieraniu zajęły się czyszczeniem paśników i magazynów po zimie oraz rozpoczęły remonty urządzeń. W zbieranie i przygotowanie pola pod sadzenie zaangażowany był traktor koła, kierowany wpierw przez Andrzeja Nowackiego, a potem Andrzeja Kistowskiego.

   

Strona główna Kronika 2014/2015