05/04/2014

Prace gospodarcze obw. 167 Postołowo

 
W drugi dzień organizowanych przez zarz±d wspólnych prac gospodarczych sezonu 2014/15 grupy skoncentrowały się na czyszczeniu i remontach paśników oraz naprawo uszkodzeń urz±dzeń łowieckich w obwodach. Przygotowywano też materiał na budowy za tydzień.
Grupa Mariusza Dobka zbudowała m.in. cztery przejścia przez siatkę ogrodzeniow± w rej. 1 i 2 (11 P i 12 P) Postołowa.


Strona główna Kronika 2014/2015