12/04/2014

Prace gospodarcze obw. 167, Postołowo i Wymysłowo

 
Trzeci w tym sezonie dzień prac gospodarczych grupy spędziły przy naprawie i budowie czatowni i ambon w obwodach 155 i 167. Grupa obw. 155 naprawiała ambone w rej.1 Trąbek Wielkich. Grupa obw.167 Postołowo zbudowała czatownię na zrębie w rej.1 Postołowa. Grupa obw. 167 Wymysłowo zbudowała nową ambonę w rej. 7 Wymysłowa, przy polu ponad 20 ha kukurydzy, jaka była i będzie tu uprawiana. Dodatkowo, poprawiono widok z ambony w rej. 6 Wymysłowa, wycinając samosiejki brzozy zasłaniające już widok z ambony.

Prace grupy Postołowa i Wymysłowa pokazują zdjęcia poniżej.

   

Strona główna Kronika 2014/2015