09/07/2014

Przegląd urządzń łowieckich obwodu nr 222


Obecni w terenie
 
  1. Piotr Gawlicki, prezes,
  1. Ireneusz Ożóg, sekretarz

W upalny dzień, z temperaturę powietrza powyżej 30 stopni C, prezes i sekretarz w imieniu zarządu dokonali przeglądu urządzeń łowieckich w rejonach 5, 6 i 10 obwodu nr 222. Celem było zapoznanie się ze stanem ambon w tych rejonach i ocena koniecznych remontów. Wizytowane ambony przedstawiają zdjęcia poniżej.

Oceniając odwiedzane ambony można stwierdzić, że mają już one swoje lata, ale będą mogły służyć jeszcze parę lat, pod warunkiem wykonania drobnych remontów, a przede wszystkim wymiany drabin. Ponieważ konstrukcja tych ambon oparta była na rozwiązaniach już dzisiaj nie stosowanych, a użyte materiały (np. sosna), nie gwarantowały długiej użyteczności, zaś dotychczasowe remonty wykonywano minimalizując nakład pracy, ich estetyka i bezpieczeństwo użytkowania pozostawiają dużo do życzenia. Poniżej krótka informacja o niektórych ambonach w powyższych rejonach, w kolejności zdjęć:
  1. Rej.5 Ruda Aniołowo - stopnie drabiny i wzmocnienie proszą się o wymianę
  2. Rej.5 topinambur - stara ambona przy rzece. Drabina wymaga wymiany.
  3. Rej.5 topinambur - nowa ambona w polu jest w dobrym stanie;
  4. Rej.5 topinambur - nowa zwyżka po stronie rzeki ułatwia polowanie w tym miejscu.
  5. Rej.6 zagajnik G.Wryczy - drabina i podłoga ambony do wymiany;
  6. Rej.10 łąki na granicy z rej.9 - drabina do wymiany;
  7. Rej.10 w łąkach - należy rozważyć jej przeniesienie o kilkanaście metrów w kierunku łąki;
  8. Rej.10 Ciegardło - nowatorskie rozwiązania z drzwiami i oknami przesuwanymi oraz oparciem dla siedzenia, ale cienkie szczeble drabiny i mało estetyczne wzmocnienia, obniżają jej ocenę.
Ostatnie zdjęcie pokazuje starą zwyżkę na sośnie. Gdzie to jest, grupa prac z obw.222 powinna wiedzieć i natychmiast zlikwidować te resztki zwyżki, które dają nieprawdziwy obraz gospodarki łowieckiej koła w tym obwodzie.

 

Strona główna Kronika 2014/2015