04/08/2014

Koszenie posesji w Ełganowie


Obecni w terenie
 
  1. Ireneusz Ożóg, sekretarz,
  2. Andrzej Kistowski,
  1. Darek Literski,
  2. Robert Literski

Jak wiadomo, ogrodzona posesja w Ełganowie, gdzie stanął nowy domek koła, powstała na polu obsianym topinamburem. Żeby topinambur wypielić na posesji posadzona została trawa, a jej trwałość wymaga, żeby topinambur był koszony, co spowoduje jego zagłuszenie przez trawę. Pierwsze koszenie przed grodzeniem zrobiono traktorem, drugie częściowe w dniu ustawiania domku, a teraz trzej koledzy widziani na zdjęciach dokonali pełnego wykoszenia posesji i parkingu.Strona główna Kronika 2014/2015