25/04/2015
A ta ambona w rej. 8 obw.155 czeka na naprawę, co grupa kol. Arka odpuściła sobie, choć miała j± w planie do postawienia od nowa.
POWIĘKSZENIE ZDJĘCIA
Pierwsze zdjęcie
Kronika prac
Cała kronika Koła
Strona główna