23/05/2015

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Koła


Obecni na Walnym Zgromadzeniu:

Nowo wybrany zarząd:
 1. Piotr Gawlicki, prezes
 2. Roman Dobek, łowczy
 3. Ireneusz Ożóg, sekretarz
 4. Jezry Makowski, skarbnik
 5. Włodek Machczyński, przew. KR
 6. Paweł Caboń
 7. Zenek Dyś
 8. Mariusz Dobek
 9. Andrzej Dończyk
 10. Kazik Dułak
 11. Ryszard Frankowski
 12. Ryszard Grulkowski
 13. Andrzej Kistowski
 14. Marek Kowalczyk
 15. Zygmunt Kowalczyk
 16. Dariusz Literski
 17. Robert Literski
 18. Marek Łagowski
 1. Edmund Nieżórawski
 2. Mariusz Nieżórawski
 3. Andrzej Nowacki
 4. Stasiu Lichoń
 5. Marek Łukaszewicz
 6. Krzysztof Szewczyk
 7. Józef Stachowski
 8. Krzysztof Sulima
 9. Marek Stiller
 10. Andrzej Szreder
 11. Arek Szturo
 12. Zbyszek Szymborski
 13. Marek Szymborski
 14. Łukasz Wasiszek
 15. Mirek Wojnałowicz
 16. Rafał Wrycza-Rekowski
 17. Romek Zygmański
 18. Emil Żachowski

 • Piotr Gawlicki, prezes
 • Ireneusz Ożóg, łowczy
 • Włodek Machczyński, sekretarz
 • Krzysztof Sulima, skarbnik
 • Roman Dobek, podłowczy obw.222
 
Zgromadzenie otworzył prezes Piotr Gawlicki i poprosił o uczczenie minutą ciszy najstarszego członka Koła, Józka Usewicza, który w lutym tego roku odszedł do Krainy Wielkich Łowów.

Przed rozpoczęciem obrad przypomniał, że 4 członków koła zostało udekorowanych przez Kapitułe Odznaczeń Łowieckich medalami, w tym kol. Jan Lewandowski "Złomem". Zwrócił uwagę, że ozdnaczonych nikt nie zaprosił na wręczenie medali, ani nikt z organów okręgowych nie pofatygował się celem udekorowania odznaczonych np. na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu. Medale po prostu wręczono sekretarzowi, który odmówił przyjęcie "Złomu", a resztę medali przyniósł do koła. Dlatego prezes poprosił odznaczonych o wystąpienie i wręczył im medale. Koledze Jurkowi Makowskiwemu Medal Złoty, a Koledze Włodkowi Machczyńskiemu Medal Srebrny. Medal Srebrny dla Kolegi Gerarda Wryczy odebrał jego syn Rafał.

Oprócz w.w. medali ZO dał kołu dwie odznaki dla członkówe PZŁ ze stażem co najmniej 50 lat dla kol. Józefa Stachowskiego i Jana Każyszki, które zostały przekazane odznaczonym.

Tradycyjnie łowczy wręczył też pamiątkowe tabliczki dla najlepszych w kole w pozyskaniu całorocznym. Królem sezonu został Arek Szturo, a I vice-Królem Irek Ożóga. Królem Polowań Zbiorowych został kol. Piotr Gawlicki. Po tych uroczystych chwilach rozpoczęto właściwe Zgromadzenie od wyboru kol. Włodka Machczyńskiego na przewodniczącego obradom.


Strona główna Kronika 2015/2016