06/05/2017

Efekty wiosennych prac członków koła w łowisku

 
W okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2017 r. członkowie koła wybudowali:
  1. nową ambonę w miejscu czatowni w rej. 7 obw. 167 (zdjęcia 1-3);
  2. nowa ambonę w miejscu czatowni w rej. 10 obw. 155 (zdjęcia 4-8);
  3. nowe nogi i ogólne naprawy przy ambonie w rej. 11 obw. 155 (zdjęcia 9-12);
  4. nową ambonę w rej. 3 obw. 167 (zdjęcia 13-20);
  5. nową ambonę w rej. 6 obw. 167 (zdjęcia 21-28);
  6. nowy paśnik/magazym miejscu starego w lesie Kłodawy obw. 155 (zdjęcia 29-32);
Prace zaplanował i prowadził nadzór nad wykonaniem Kol. Irek Ożóg, łowczy koła.
Sumartycznie, w tym przy budynku gospodarczym i archiwum, na obwodach nr 155 i 167, przepracowano 947,5 godziny, a na obw. nr 222 - 200 godzin.


Strona główna Kronika 2017/2018