26/06/2021

Walne Zgromadzenie Członków Koła


W dniu 26.06.2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku. Frekwencja dopisała, ponieważ stawiło się aż trzydziestu myśliwych oraz stażyści. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w ubiegłym sezonie oraz plan działań w sezonie bieżącym. Wszyscy członkowie zarządu uzyskali absolutorium. W związku z rezygnacją kol. Marka Stillera z pełnienia funkcji sekretarza przeprowadzono wybory uzupełniające. Na sekretarza wybrano kol. Mateusza Lewandowskiego. Wyróżnieni zostali myśliwi najbardziej zaangażowani w pracę na rzecz koła oraz myśliwi, którzy uzyskali najwięcej punktów w klasyfikacji króla polowań sezonu 2020/2021, otrzymując pamiątkowe statuetki patrona myśliwych św. Huberta. Po obradach łowczy zaserwował pieczonego dzika.Strona główna Kronika 2021/22