Lata 1948-1952
Jan Kuncewicz z synem w roku 1950.

Zdjęcie z albumu rodziny Kuncewiczów.

Pierwsze zdjęcie
Kronika lat 1948 - 1952
Cała kronika Koła
Strona główna