Lata 1953-1954
Jan Kuncewicz ze Stanisławem Tkaczykiem w gospodzie w Tr±bkach Wielkich w roku 1954.

Zdjęcie z albumu rodziny Kuncewiczów.

Pierwsze zdjęcie
Kronika lat 1953 - 1954
Cała kronika Koła
Strona główna