Rok 1973, bal 25-lecia;
Na pierwszym planie Tadeusz Sapiński w tańcu z panią Kuncewicz, żoną Jana i matką Janusza, a w drugim planie Rajmund Dering, członek Komisji Rewizyjnej.

Następne zdjęcie
Bal 25-lecia Koła;
Cała kronika Koła
Strona główna