Zdjęcie ze zbiorów Józefa Stachowskiego

     Sezon 1982/83
Polowanie w lesie Postołowa. Liczba myśliwych może wskazywać, że było to polowanie otwierające sezon zimowy.
Od prawej w pierwszym rzędzie siedzą: prezes Koła Wiesław Ożóg prowadzący polowanie, Marek Kowalczyk, Marek Michałowski, Hieronim Chodkowski skarbnik, Piotr Gawlicki sekretarz, Roman Łącki, Witold Żagiell, Hubert Konkolewski, stażysta Gabriel Łyczak, Zenon Misiak, Jan z synem Januszem Kuncewicze. W drugim rzędzie od lewej: Jerzy Godlewski, NN, chyba Zygfryd Cieśla (ale może to jest Józef Ciesielski), Józef Usewicz, Jerzy Makowski, Kazimierz Stanulewicz, NN, Zygmunt Górski i Stanisław Tkaczyk w wianuszku dziewczyn.
Powiększenie zdjęcia
Kronika sezonu 1982/83
Cała kronika Koła
Strona główna