Jeden "klik" myszką na oknie gry i klawisz spacji rozpocznie grę !

Klawisze strzałek przesuwają barmana, a spacja powoduje podanie kufla piwa.

Trzeba obsłużyć każdego klienta, nie pozwolić upaść żadnemu kuflowi, a zebrane napiwki zwiększą punktację.

Strona główna