Kryteria odstrzałów sarn rogaczy wg rejonów hodowlanych

 

Tabela I, rejony:     I Lęborski             II Darżlubsko - Oliwski
IV Lubichowski V Kociewski
VI Powiśle VII Wysoczyzna Elbląska

Klasa wieku

Poroże, rok życia

"O" odstrzał prawidłowy

"X" odstrzał nieprawidłowy

"XX" odstrzał naganny

I

I-II,
2 - 3

guzikarze, szpicaki, widłaki, szydlarze, myłkusy

szóstaki (regularne i nieregularne) o wadze poniżej 250 g

szóstaki (regularne i nieregularne) o wadze powyżej 250 g

II

III i pow.,

4 i pow.

wszystkie formy poniżej regularnego szóstaka, regularne szóstaki o wadze do 280 g i prawidłowo wykonany odstrzał łowny

regularne szóstaki o wadze 280 - 400 g. pozyskane na odstrzał selekcyjny

 

regularne szóstaki, lub ponad tą formę, o masie powyżej 400 g pozyskane na odstrzał selekcyjny.Tabela II, rejony:     III Pojezierze Kaszubskie             VIII Żuławy

Klasa wieku

Poroże, rok życia

"O" odstrzał prawidłowy

"X" odstrzał nieprawidłowy

"XX" odstrzał naganny

I

I-II,

2 - 3

guzikarze, szpicaki, widłaki, szydlarze, myłkusy

szóstaki (regularne i nieregularne) o wadze poniżej 250 g

szóstaki (regularne i nieregularne) o wadze powyżej 250 g.

II

III i pow.,

4 i pow.

wszystkie formy poniżej regularnego szóstaka, regularne szóstaki o wadze do 330 g i prawidłowo wykonany odstrzał łowny

regularne szóstaki o wadze 330 - 400 g. pozyskane na odstrzał selekcyjny

 

regularne szóstaki, lub ponad tą formę, o masie powyżej 400 g pozyskane na odstrzał selekcyjny.

Uwagi:

  1. tabela I dot. obw. nr 115, a tabela II obw. nr 84 i 89
  2. za łownego uznaje się rogacza w 6-tym roku życia i powyżej
  3. za odnogi uznaje się w I klasie odrostki o długości co najmniej 1 cm, natomiast w II klasie odrostki o długości co najmniej 3 cm, nie mające charakteru uperlenia
  4. za odstrzał myłkusa lub szydlarza nie przyznaje się punktu niebieskiego
  5. nie przyznaje się punktu niebieskiego również za wykonany odstrzał w niższej klasie wieku niż określona na zezwoleniu
  6. waga poroża dotyczy całego trofeum (bez żuchwy ) i jest wagą brutto
  7. rogacz w wieku poniżej 6 lat pozyskany na odstrzał łowny podlega kryterium oceny tak jak pozyskany na odstrzał selekcyjny


Okresy polowań Strona główna