UCHWAŁA NR 6/99
Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew" w Gdańsku

z dnia 15/05/99

w sprawie regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń

 

  1. Walne Zgromadzenie prowadzone jest wg uchwalonego porządku obrad, za którego realizację odpowiada Przewodniczący Zgromadzenia, nie dopuszczając, aby porządek ten został naruszony.
  2. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza na bieżąco Sekretarz Zgromadzenia.
  3. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiazany jest do udzielenia głosu każdemu zgłaszającemu się członkowi Zgromadzenia, podczas rozpatrywania danego punktu porzadku obrad. Powtórna wypowiedż tego samego członka w tym samym punkcie porządku obrad może mieć miejsce jedynie po zabraniu głosu przez innych zgłoszających się wcześniej, którzy nie wypowiedzieli sie jeszcze po raz pierwszy.
  4. Jeżeli wypowiadający się członkowie zadadzą w swojej wypowiedzi pytania do innego członka Koła, to za zgodą Przewodniczacego Zgromadzenia mogą przerwać swoją wypowiedź celem kontynuowania jej po otrzymaniu odpowiedzi na postawione pytanie.
  5. Kategorycznie zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w czasie trwania Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia zobowiązany jest wyprosić z sali osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. Osoby te traktowane są jako nieobecne.
  6. Zgłaszane przez członków wnioski i propozycje do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie zostają zarejestrowane przez komisję wnioskową lub Sekretarza Zgromadzenia po ich ustnym uzasadnieniu przez autora. Wniosek w dokładnym brzmieniu podaje się do komisji wnioskowej ustnie lub można go złożyć w formie pisemnej.
  7. Dyskusja nad wnioskiem złożonym do komisji wnioskowej lub do Sekretarza Zgromadzenia może mieć miejsce tylko w tym punkcie porządku obrad, w który wniosek został wniesiony. Przewodniczacy Zgromadzenia zobowiązany jest nie dopuścić do powtórnej dyskusji podczas głosowania wniosków zredagowanych przez komisję wnioskową.
  8. We właściwym punkcie porzadku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddaje wnioski komisji głosowaniu jawnemu, głośno licząc głosy oddane za, przewciw i wstrzymujące. Wyniki głosowania są rejestrowane przez Sekretarza Zgromadzenia. Głosowanie tajne może być zarządzone na zasadach ogólnych wynikających z innych przepisów
  9. Przerwy w toku Walnego Zgromadzenia ogłasza Przewodniczący w porozumieniu z Sekretarzem Zgromadzenia.
  10. Wolne wnioski składane we właściwym punkcie porządku obrad nie są głosowane, stanowiąc opinię bądź informację członka, którą prezentuje on pozostałym członkom Koła.

 

Sekretarz Zgromadzenia          Przewodniczący Zgromadzenia
Statut Koła  Strona główna