Jak rozpocząć staż łowiecki

Najprostszą drogą do przyjęcia na 1-roczny staż jest bliższa znajomość
z członkami jakiegoś koła łowieckiego, których jest w Polsce około 3,500.
Na staż przyjmuje zarząd koła i jest rzeczą oczywistą, że nie znając
kandydata najpewniej odmówi mu przyjęcia.
Dlatego warto poznać wcześniej koło łowieckie i jego członków,
żeby nie być dla nich osobą obcą, kiedy podejmie się decyzję
o chęci uzyskania uprawnień łowieckich.Powrót

Strona główna