Jak uzyskuje się uprawnienia łowieckie.

Warunkiem uzyskania uprawnień podstawowych do polowania,
żeby móc polować na zwierzynę łowną, za wyjątkiem samców jelenia,
daniela i sarny, jest odbycie i zaliczenie 1-rocznego stażu
w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny, uczestnictwo
w szkoleniu organizowanym przez Polski Związek Łowiecki
i zdanie egzaminu przed komisją powołaną na podstawie ustawy
'Prawo łowieckie'.Powrót

Strona główna