"dwieście osiemdziesiątka szóstka"
"dwieście osiemdziesiątka szóstka"

Obwód łowiecki numer 286 to ponad 4 tyś ha powierzchni, w znacznej części leśnej, położonej w Karkonoszach, na terenie administrowanym przez Nadleśctwo Śnieżka. W lesie przeważają siedliska borowe z dominującym świerkiem oraz z niewielkim udziałem buka, brzozy, dęba. Zwierzostan tego obwodu to głównie jelenie, sarny, dziki, lisy, ale ważnym, choć niezbyt licznym przedstawicielem fauny jest muflon. W roku gospodarczym 2009/10 dokonaliśmy zasilenia łowiska. W lutym wypuszczony został 9-cio osobniczy kierdel muflonów, pochodzących z wielkopowierzchniowych hodowli zagrodowych z Czech. Muflony zaaklimatyzowały się całkiem nieźle. Niestety ponieśliśmy dotkliwą stratę - dwuletni tryczek, który był wypuszczony w składzie wsiedlanego kierdla na Żarze, został znaleziony martwy w potoku górskim.