Archiwum
Archiwum
Plan polowań zbiorowych na sezon 2007/8

10. października 2007r.

W zakładce plan polowań zbiorowych umieściłem plan, jaki Koledzy otrzymacie w najbliższych dniach. Zaczynamy tradycyjnie polowaniem Hubrtowskim na obwodzie nr. 74 (stara "piątka" ale powoli trzeba się przyzwyczajać do nowej numeracji), a kończymy na początku stycznia w górach na 286. W nieodległej przyszłości powinny się ukazać w galerii fotki z przepięknej uroczystości nadania Kołu sztandaru, również zamieszczę krótką relację dla tych (chyba było ich stanowczo zbyt wielu niestety...), którzy nie znaleźli dość czasu czy chęci, aby zaszczycić to spotkanie swoimi osobami.

Ryszard Anglart

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

10. maja 2005r.

W niedzielę 8 maja w Borowicach odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Ostoja". Pogoda zafundowała nam zimową scenerię, ale mimo tego na sali obrad chwilami było bardzo gorąco. Było podsumowanie minionego roku i kończącej się kadencji władz, podziękowania, upominki,ale nie brakło też i mocnych, męskich słów. Ustępujący Zarząd cieszył się uznaniem Kolegów, gdyż w wyborach wyłoniony został na kolejną 5-letnią kadencję nowy, który z jednym wyjątkiem ma ten sam skład osobowy. Nowym członkiem Zarządu w tej kadencji jest kol. Leszek Włoskiewicz, który objął obowiazki podłowczego na obwodzie nr. 5, zastępując kol. Tadeusza Maka. Tadeuszowi dziękujemy za 5-letni wkład pracy w minionej kadencji, a Leszkowi życzymy sukcesów w nowej roli.

Ryszard Anglart

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

11. stycznia 2005r.

Sznowni Koledzy spieszę poinformować, że w tym roku czekają nas dwa Walne Zgromadzenia Członków Koła. Pierwsze Nadzwyczajne ma byc poświęcone w całości tylko dwóm sprawom - wyrażeniu przez nasze Koło stanowiska w sprawie projektu Statutu PZŁ oraz wyboru delegatów na Zjazdy Okręgowe Delegatów. To drugie Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie poświęcone jak zwykle podsumowaniu minionego roku gospodarczego, przyjęciu planu działania i budżetu na nadchodzący rok oraz ogromnie ważnemu wydarzeniu w życiu Koła-wyborom nowych władz. Obecna 5-letnia kadencja Zarządu właśnie dobiega końca, zatem w maju stanie przed nami zadanie wyboru nowego Zarządu na kolejną kadencję. Termin majowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie jeszcze nie został ustalony, natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbedzie się 27 lutego w Borowicach. Szczegóły w komunikacie, który niebawem wszyscy otrzymamy. I jeszcze apel do wszystkich Kolegów - bardzo proszę zapoznać się z projektem nowego statutu Zrzeszenia, dostępny jest w internecie oraz w wersji papierowej do wypożyczenia u wszystkich członków Zarządu, abyśmy byli dobrze przygotowani do dyskusji i zgłoszenia ewentualnych uwag do projektu. Z racji rozmieszczenia obwodów w czasie Nadzwyczajnego Walnego Zrgomadzenia wybierzemy trzech delegatów na Zjazd Okręgowy w Okręgu Jeleniogórskim oraz jednego w Okręgu Legnickim

Ryszard Anglart

Bal Myśliwski

24. grudnia 2003r.

Podtrzymując wieloletnią tradycję Koło organizuje Karnawałowy Bal Myśliwski w Borowicach. Bal rozpocznie się 24 stycznia 2004. Wszelkie informacje na temat balu znajdą się w komunikacie, który dotrze do wszystkich kolegów po świętach, a rezerwacje, również tradycyjnie prowadzi Darek Gołysz. Korzystając z okazji chciałbym tą drogą złożyć życzenia zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym oraz na niwie łowieckiej - wszystkim naszym kolegom, przyjaciołom i sympatykom, a także przeciwnikom łowiectwa.

Ryszard Anglart

Startujemy!

24. grudnia 2003r.

Strona internetowa Koła Łowieckiego "Ostoja" oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. W związku z tym ważnym w życiu koła wydarzeniem Zarząd składa najserdeczniejsze życzenia wytrwałości w pracy i cierpliwości. Strona ta w przyszłości stanie się też ważnym narzędziem komunikacji pomiędzy myśliwymi naszego Koła, którzy rozrzuceni są na terenie całego byłego województwa jeleniogórskiego. Jednak dziś jest to zaledwie jej zarys, ale zamiarem autorów było umieszczenie witryny w sieci jak najszybciej i sukcesywne jej uzupełnianie i rozbudowa. W tym miejscu chciałbym prosić wszystkich kolegów o jak najszybsze dostarczenie obiecanych materiałów (fotki, informacje itp).

Ryszard Anglart