plan "zbiorówek"
plan "zbiorówek"

Nowy plan polowań na sezon 2010/11 ukaże się na przełomie września i października

Lp.

Data

Obw.

godz.

miejsce zbiórki

gatunki

Szarym kolorem oznaczono polowania, które już się odbyły