Data założenia koła 01.01.1947 r.

Założyciele Koła: Leonard Rojewski, Stanisław Wilczński, Kazimierz Wilczyński, A.Forajt, J.Kiepurski, A.Kizys, E.Cape, M.Rojewski, L.Serwecinski, W.Serwecinski, F.Spólny, I.Tarczewski, F.Waloszczyk.

Grupa inicjatywna w składzie: L.Rojewski, St.Wilczyński, K.Wilczyński w PZŁ w Łodzi zarejestrowała Koło Łowieckie pod nazwą Kółko "Łowieckie w Galewicach", które na początku 1949 r. Zmienia nazwę na "Wieruszowskie Koło Łowieckie" , a w 1983 r. Przyjmuje nazwę Sokół. Polno -leśne tereny łowieckie to ok. 12000ha z bardzo dobrą populacja zajaca, bażanta, kuropatwy i sarny. Do 1960 r. W uroczysku Borek występował cietrzew. Lata 1947-1979 to okres dynamicznego rozwoju koła-"złoty okres "kończy się wraz ze śmierciš łowczego St.Wilczyńskiego. Obecnie koło dzierżawi 2 obwody o łącznej powierzchni 8070 ha w tym 2740 lasów. Pozyskanie zwierzyny w sezonie 02/03 wyniosło : jeleń 3 szt. Sarna 50 szt., dzik 22 szt., lis 120 szt., bażant 70 szt., dzika kaczka 50szt. W latach 1999 - 2001 zasiedlono łowisko kuropatwš (100 szt.) i bażantem (150szt.) 11.01.1997 r. Uroczyście obchodzono 50 - lecie istnienia koła. Od 2000 r. myśliwi zdobywają sukcesy w strzelectwie ( dwaj zdobyli klasę mistrzowską. Wielkim dorobkiem jest własny domek myśliwski na działce 0,3 ha oraz wykonany w 2002 r. Zbiornik wodny" Jeziorko Wieruszowskie "o pow. 2,5 ha, kosztem 11000 zł.- przeznaczony na ostoję ptactwa wodno - błotnego.

 

 

 


Członkowie Koła:

 1. Baliński Lech -prezes
 2. Bielawski Marian
 3. Ciężki Leszek
 4. Damasiewicz Jarosław
 5. Dudek Jan,
 6. Dudek Roman,
 7. Gaczyński Zbigniew,
 8. Gruszka Walenty,
 9. Gruszka Jan,
 10. Kacyna Robert,
 11. Keller Jerzy,
 12. Kiczka Karol
 13. Kowalczyk Grzegorz,
 14. Kruk Stefan,
 15. Lewandowski Andrzej
 16. Magaj Marek,
 17. Marczak Cezariusz,
 18. Marszałkowski Marek,
 19. Mieszała Andrzej-sekretarz
 20. Mikołajczyk Jerzy
 21. Nowak Kazimierz
 22. Okoń Andrzej
 23. Okoń Jan
 24. Oœródka Stanisław
 25. Ostrycharz Grzegorz- podłowczy obw. 89,
 26. Parnowski Zdzisław
 27. Pilarz Leszek
 28. Pilarz Tomasz
 29. Pisula Andrzej
 30. Rybczyński Roman-skarbnik
 31. Rzepecki Jerzy
 32. Sołyga Jerzy
 33. Spólny Stanisław
 34. Spólny Paweł- podłowczy obw. 88
 35. Skał Jarosław
 36. Walczak Andrzej
 37. Wilczyński Krzysztof
 38. Wojtkowski Kazimierz
 39. Wazner Zbigniew
 40. Żaczek Zygmunt -łowczy
 41. Żóraw Andrzej -przew. KR
 42. Lewandowski Zbigniew
 43. Swierczynski Mariusz
 44. Gajewski Piotr
 45. Stężała Mariusz
 46. Majnert Janusz
 47. Fita Jan